Rehabilitacja

Szymuś od 10 miesiąca życia uszczęszcza kilka razy w tygodniu na róznego typu zajęcia tj.: muzykoterapia, hipoteapia, terapia logopedyczna, terapia ruchowa. Więcej na temat poszczególnych zajęć znajdziecie Państwo w podzakładkach.